logo emboscall
emboscall
edicions feréstegues
de literatures lliures

e-mail:
emboscall@hotmail.com

tel.: 669 64 59 58

NovetatCabíria
Anna Maria Alcántara Buguñá, Com la veu

 

 

 

 

Renada-Laura Portet Calmon-Ouillet

Nascuda a Sant Pau de Fenollet el 1927, en el si de la família Calmon-Ouillet, de parla catalana, adoptà el cognom del seu marit en casar-se.

Va cursar estudis de llengües romàniques, camp en el qual és internacionalment reconeguda com a referent, amb gran quantitat de publicacions aparegudes en revistes especialitzades de diferents països europeus. Va compaginar la tasca d'investigació en el camp de la seva especialitat amb l'ensenyament universitari i secundari. Si bé retirada de la docència, continua activa en la recerca: actualment té a punt per publicar, amb el doctor Abdelaziz Allafi (Universitat de Tetuan), un important treball universitari sobre el parentiu basc-bereber (Universitat de Tetuan, SFO-CNRS Paris).

Va començar a donar-se a conèixer com a escriptora de creació literària amb el recull de narracions Castell Negre (Perpinyà, 1981), amb una edat (53 anys) en què els prejudicis predisposen a suposar que es tractaria d'una autora de producció breu. Però res més lluny de la realitat, ja que fins a la data ha publicat 15 títols, entre els quals, a més de la narrativa breu, hi destaquen novel·les com Rigau & Rigaud, el pintor i la rosa gratacul (Barcelona, 2002) i la poesia, amb obres com El cant de la Sibil·la (Barcelona, 1994).

La seva obra, amb tota la seva extensió i multiplicitat, constitueix una fita artística i científica de grandíssim nivell; és, doncs, un punt de referència indefugible que cal valorar com un assoliment de la nostra cultura, i preservar-lo per a les generacions futures.


 

Renada-Laura Portet

 

NovetatAl·legorismes profans
Carme Pagès
,
Al·legorismes profans

 

 

 

 

Distribueix a llibreries: Nordest

Punts de venda directa (amb moneda social): ecoxarxa el Poblet; ecoxarxa del Poblenou

Venda de llibres en format electrònic a la plataforma LEKTU

 

 

 

foto procedent del lloc
escriptors.cat

 

Obres
de Renada-Laura Portet
a emboscall

 

 

 

 

N'HOM

N'HOM

Col. El taller de poesia, 231

© Dels poemes: Renada-Laura Portet
© Del pròleg: hereus de Pere Verdaguer
Primera edició: maig de 2017
ISBN:978-84-16304-50-9

Portada: el grafisme del títol és obra original de l’autora;
la imatge correspon a un kanyatap de Pere Figueres.