logo emboscall fons color
emboscall

e-mail:

emboscall@emboscall.com

 

Episodis d'història de Catalunya

Col. Mnemosine, 51

© Antoni Ferret Soler
Dipòsit Legal: B 15203-2014
ISBN: 978-84-92563-70-8

Primera edició: juny de 2014 - 20,5 x 14,5 cm - 208 p. - PVP: 10€

Episodis d'història de Catalunya


Cliqueu sobre la portada del llibre per descarregar-vos-el com a pdf.

Disponible en edició digital oberta per descarregar com a pdf, epub o mobi a la
plataforma digital LEKTU

també com a pdf al web de
publicacions digitals ISSUU

 

Antoni Ferret (Barcelona, 1935) ha resumit en aquest volum els llibres Compendi d’història de Catalunya, vol I (Barcelona, Editorial Claret, 1976), i Compendi d’història de Catalunya, vol II (Barcelona, Editorial Claret, 1992), dels quals és autor.

Aquesta obra ofereix una visió panoràmica de la història de Catalunya que, com vol l’autor, proporcionarà al lector atent un grau de coneixement acceptable de l’evolució del nostre país al llarg dels segles.

Episodis d'història de Catalunya, d'Antoni Ferret