logo emboscall fons color
emboscall

e-mail:

emboscall@emboscall.com

 

Flaixos fotogràfics, d'Andreu Clapés

Andreu Clapés Flaqué ha tingut tota la vida la fotografia com a passió, cosa que queda palesa en aquest llibre.

Sí, és un llibre d’amor a un art, el fotogràfic, i per això s’hi deixa sentir, sobretot, la passió. Però també hi ha reflexió sobre el sentit i la transcendència de la fotografia com a art i com a activitat que requereix una tècnica que ha sofert una vertiginosa transformació els darrers anys. Per això, a més dels fotògrafs, aquest llibre interessarà el públic preocupat per l’evolució de l’art en l’època actual, perquè moltes de les reflexions que s’hi fan són extensibles a tots els camps artístics.

Faixos fotogràfics

Flaixos Fotogràfics

Col. Mnemosine, 52

© Andreu Clapés Flaqué
Dipòsit legal: B 17479-2014
ISBN: 978-84-92563-74-6
Primera edició: juliol de 2014

186 p. - 20,5 x 14,5 cm - PVP: 10€

 

 

 

 

Llibres en pdf
Textos sobre l'editorial
e-llibres
bloc
facebook
autors
emboscall al YouTube
Reactivació d'emboscall