logo emboscall
emboscall
edicions feréstegues
de literatures lliures

e-mail:
emboscall@hotmail.com

tel.: 669 64 59 58

NovetatCabíria
Anna Maria Alcántara Buguñá, Com la veu

 

 

 

 

 

 

NovetatAl·legorismes profans
Carme Pagès
,
Al·legorismes profans

 

 

 

 

Distribueix a llibreries: Nordest

Punts de venda directa (amb moneda social): ecoxarxa el Poblet; ecoxarxa del Poblenou

Venda de llibres en format electrònic a la plataforma LEKTU

 

 

 

Castell Negre,
de Renada-Laura Portet

Recuperem per al lector actual Castell Negre, el llibre de relats amb què Renada-Laura Portet es va donar a conèixer, publicat orignalment l'any 1981 i que no s’havia tornat a editar fins ara.

Obra fonamental del seu univers literari, l'autora hi desplega els elements que el definiran, emergits de la tensió –que es deriva d’un incòmode encaix– entre el subjecte i el món. És un conflicte que s’escenifica des de múltiples punts de vista, però que troba en la mirada femenina i en un estil ric i personal els elements que aglutinen el conjunt.

Colocar aquí el contenido para class "Estilo40" id "apDiv"

 

 

 

Castell Negre

Castell Negre

Col. Moment Angular, 110

© dels contes: Renada-Laura Portet
© del text “Nota liminar de l’editor”: Jesús Aumatell
© del text “Amb inalterable jovenesa...”: Gerard Mayén
ISBN: 978-84-16304-54-7
Primera edició: juliol de 2017

144 p. PVP 12€