logo emboscall
emboscall
edicions feréstegues
de literatures lliures

e-mail:
emboscall@hotmail.com

tel.: 669 64 59 58

NovetatCabíria
Anna Maria Alcántara Buguñá, Com la veu

 

 

 

 

 

 

NovetatAl·legorismes profans
Carme Pagès
,
Al·legorismes profans

 

 

 

 

Distribueix a llibreries: Nordest

Punts de venda directa (amb moneda social): ecoxarxa el Poblet; ecoxarxa del Poblenou

Venda de llibres en format electrònic a la plataforma LEKTU

 

 

 

Adreces particulars, de Josep Riera

... què ha de poder esperar el lector de les pàgines que ha de passar de seguida a llegir? Segellem-ho amb una feliç expressió de l’amic que ara ja tenim en comú: una llum al capdavall de les paraules. Feliç, doncs, aquell o aquella que entrelluca en tota frase ben dita la dimensió poètica del llenguatge! A aquestes ànimes excelses no els calen pròlegs ni epílegs: els primers ja els intueixen i els segons, els posen ells. Per això no s’escau res més ara mateix que agrair a la vida el do d’éssers humans amb una genuïna sensibilitat artística, com la del Josep Riera. Només se’ls pot fer un honor corresponent amb la nostra lectura meditativa dels seus mots evocadors.

Joan Ordi

 

Em penso en un temps infinit i m’esparvero:
el carrer, que pujo xacrat als matins,
se m’apareix llarg i esquerp.
L’escala de casa erecta i feixuga,
la mare, pesada. La conversa vana.
Em penso ronser, assegut al lloc més xamós
d’un bell paradís: l’avorriment s’asseu a la falda,
l’horitzó s’enganxa amb pega de bot,
el sexe, nyèbit, no ensuma cap presa.
Trobo molt millor veure que em faig vell
i que els joves creixen per fer-me el relleu,
que un gat, malxinat, s’emporta lluent un tall dels fogons,
i cauen els pots i es trenquen les olles amb gran xarbascat.
I mentre renego i l’encalço, visc.

© Josep Riera

Colocar aquí el contenido para class "Estilo40" id "apDiv"

 

 

 

Adreces particulars

Adreces particulars

Col. Prima Materia, 98

© Dels poemes: Josep Riera
© Del pròleg: Joan Ordi
Primera edició: març de 2017
ISBN:978-84-16304-41-7

68 p. - 20,5 x 14,5 cm - PVP: 9 €