logo emboscall fons color
emboscall

e-mail:

emboscall@emboscall.com

 

La gran baixada, de Ricard Mirabete

“A La gran baixada, el poeta de Sants palesa un distanciament voluntari en el seus versos per tal que les experiències que poetitza es puguin fer extensibles a les de qualsevol lector. Segons Josep Romeu: “Còsmica i planetària, la poesia brossiana és concebuda sobretot com un sistema de situacions en l’espai, amb una acusada autonomia respecte a la fluència temporal.” De la mateixa manera, Ricard Mirabete plasma en els seus poemes unes situacions, més concretes o més abstractes, que tenen validesa actual i futura, i ho justifica a la cita abans referida amb el verb “sobreviure”. La literatura és transitòria, però les experiències humanes que s’hi retraten poden tenir una vàlua universal”.

 

Del Pròleg de Xavier Soler

La gran baixada

La gran baixada

Col. Prima Materia, 85

© Ricard Mirabete
© Del pròleg: Xavier Soler - © De l'epíleg: Josep-Ramon Bach
Dipòsit Legal: B 15202-2014
ISBN: 978-84-92563-69-2
Primera edició: maig de 2004 - Segona edició: juny de 2014

20,5 x 14,5 cm - PVP: 7 €

veg. mostra del llibre en PDF

 

 

 

Llibres en pdf
e-llibres
bloc
facebook
autors
Reactivació d'emboscall
emboscall al YouTube