emboscall

JESÚS AUMATELL

EL RIU

el riu

© Jesús Aumatell
10 pàgines - exhaurit

La primera versió d'aquest poema està datada l'hivern de 1984.
La segona versió s'edità la primavera de 1998.

"Els filòsofs em diuen mercuri i el meu espós
és l'Or filosòfic. Sóc el Vell Drac, present per tota la Terra.
Sóc el Pare i la Mare, sóc jove i sóc vell, fort i dèbil, mort i viu,
visible i invisible, dur i tou, estic descendint de la Terra
i estic pujant al Cel, sóc molt gran i molt petit a la vegada,
molt lleuger i molt pesat. Continc la llum natural."

Basili Valentí