logo emboscall
emboscall
edicions feréstegues
de literatures lliures

e-mail:
emboscall@hotmail.com

tel.: 669 64 59 58

NovetatCabíria
Anna Maria Alcántara Buguñá, Com la veu

 

 

 

 

 

 

NovetatAl·legorismes profans
Carme Pagès
,
Al·legorismes profans

 

 

 

 

Distribueix a llibreries: Nordest

Punts de venda directa (amb moneda social): ecoxarxa el Poblet; ecoxarxa del Poblenou

Venda de llibres en format electrònic a la plataforma LEKTU

 

 

 

La lletra menuda,
de Josep Riera

“La primera part del llibre és l’acoblament d’aquestes dues mirades antitètiques davant dels Deu Manaments: d’una banda, el contrast entre el paisatge humà, colpidor, dibuixat amb traç circular i oníric, on el pecat hi és vist com una absurditat; d’altra banda, la interpel·lació espontània de l’autor a un Déu silenciós.
La segona part afronta la realitat amb un escepticisme serè. Parteix de l’experiència i de l’amor profund a les coses per acceptar la vida de cada dia.”

Del "Pròleg" de Maria Rosa Brugulat

Colocar aquí el contenido para class "Estilo40" id "apDiv"

 

 

Ara disponibe en edició digital oberta; com a pdf on-line (cliqueu sobre la imatge de sota; cal que el navegador tingui activa una extensió adient per a poder visualitzar el pdf):

Mercè 79

 

 

La lletra menuda

La lletra menuda

Col. Prima Materia, 42

© dels poemes: Josep Riera
© del pròleg: Maria Rosa Brugulat
Eedició impresa: Vic, novembre de 2004
Edició digital: Barcelona, juliol de 2017