logo emboscall
emboscall
edicions feréstegues
de literatures lliures

e-mail:
emboscall@hotmail.com

tel.: 669 64 59 58

NovetatCabíria
Anna Maria Alcántara Buguñá, Com la veu

 

 

 

 

 

 

NovetatAl·legorismes profans
Carme Pagès
,
Al·legorismes profans

 

 

 

 

Venda de llibres en format electrònic a la plataforma LEKTU

 

 

 

Les torres del silenci,
de Pep Rosanes-Creus

Les torres del silenci és el llibre que va guanyar el premi Carles Riba de poesia de 1999. Pep Rosanes-Creus, per motius que Jesús Aumatell (qui ha tingut cura de l’edició filològica de l’obra) detalla a la “Nota introductòria”, va decidir esporgar 21 poemes de l’original; el llibre resultant es va publicar amb el títol de Voltor.

Però Les torres del silenci és un llibre substancialment diferent de Voltor, per dues raons fonamentals:

1) el llibre original està distribuït en tres parts que, a grans trets i molt esquemàticament, podem descriure com:

a) la preparació d'un viatge (primera part), entenent per "viatge" tant el fet concret del periple de l'autor per l'Índia, com, simbòlicament, el "viatge de descoberta" de l'Índia per part d'Occident, cosa que remet, a un nivell mític, a la temporalitat de la humanitat;

b) el "viatge" de l'autor a través de la seva biografia (segona part), lligada a la temporalitat del seu temps històric, tal com expressen les referències a diferents artistes;

c) el "viatge" concret per la realitat més immediata, que és la temporalitat de l'individu "real" en la seva quotidianitat (tercera part).


2) Voltor, en canvi, es redueix al punt c (de fet, la majoria de poemes de les altres parts van ser sacrificats).


Es tracta d'un esquema exageradament reduccionista, ja que en la poesia de Rosanes-Creus hi ha molts altres nivells de lectura, car tot hi està tan imbricat que no és fàcil fer-ne una descripció precisa i succinta. A més, les tres parts de Les torres del silenci no són estanques, sinó que en cada una hi ha reflexos de les altres.

 

Colocar aquí el contenido para class "Estilo40" id "apDiv"

 

 

 

La lletra menuda

Les torres del silenci

Col. Prima Materia, 101

© dels poemes: Pep Rosanes-Creus
© del pròleg: Jesús Aumatell
ISBN: 978-84-16304-58-5
Edició digital: Barcelona, juny de 2018
PVP: 4,99 €

Adquiriu el llibre en format digital (pdf i epub) a la plataforma LEKTU