logo emboscall
emboscall
edicions feréstegues
de literatures lliures

e-mail:
emboscall@hotmail.com

tel.: 669 64 59 58

NovetatCabíria
Anna Maria Alcántara Buguñá, Com la veu

 

 

 

 

 

 

NovetatAl·legorismes profans
Carme Pagès
,
Al·legorismes profans

 

 

 

 

Distribueix a llibreries: Nordest

Punts de venda directa (amb moneda social): ecoxarxa el Poblet; ecoxarxa del Poblenou

Venda de llibres en format electrònic a la plataforma LEKTU

 

 

 

N'HOM, de Renada-Laura Portet


Sí, Renada, en aquest recull, més que en cap altre, ha trobat el seu «sentiment tràgic de la vida», i l’ha trobat a casa mateix, com a component natural de la «condició humana». Aleshores, ha barrat la porta a la frivolitat i a la complaença per assolir una profundor fatalment neguitosa. En tot cas, en aquestes pàgines, no hi ha dubte que s’hi sent una veu autèntica que bé podria ser la veu pròpia i intransferible d’aquesta autora.

(del pròleg de Pere Verdaguer)

 

I

N’HOM.*
Impersonal.
I tanmateix: UN i HOME.
Passes
d’un silenci a un altre silenci
dins d’unes frases sense onomàstica
precisa,
o dins d’uns sintagmes nominals
sense subjecte, aparent.
La diferència entre els dos silencis
s’aprèn
en els llibres.
Diferència ínfima.
Cal llegir molt i molt
—o patir molt i molt—
per a apreciar
la diferència...

 

N'HOM

© Renada-Laura Portet

 

 

 

N'HOM

N'HOM

Col. El taller de poesia, 231

© Dels poemes: Renada-Laura Portet
© Del pròleg: hereus de Pere Verdaguer
Primera edició: maig de 2017
ISBN:978-84-16304-50-9

80 p. - 20,5 x 14,5 cm - PVP: 12 €

Portada: el grafisme del títol és obra original de l’autora; la imatge correspon a un kanyatap de Pere Figueres.