logo emboscall
emboscall
edicions feréstegues
de literatures lliures

e-mail:
emboscall@hotmail.com

tel.: 669 64 59 58

NovetatCabíria
Anna Maria Alcántara Buguñá, Com la veu

Com la veu

 

 

 

 

No podem negar el dolor ni alabar l’eterna felicitat que de tant pronunciar-la es desgasta. Cal integrar-los de la millor manera. Com?
Viatjar a una època passada per fugir del que ens envolta. Vestir amb gust racons propers i generar-ne de nous per temps futurs.
Potser el Com es trobi en el verb FER.

Al cap i a la fi, el Com sempre es troba proper a un Qui? Què? Quan? i Quant!

Parlar de la Naturalesa... tan simple, tan complexa i tan educadora. Que no la respectem prou com tampoc respectem la Persona, i el seu espai interior (el seu ritme, la seva àrea d’intimitat, el seu silenci, el seu dubte, el seu neguit...). No donem temps a la reflexió. Tampoc desaccelerem processos, més aviat copiem models foranis que desdibuixen la nostra essència mediterrània.

En aquest poemari pren més força el missatge, o la història que podria haver rere el missatge. Un missatge, en general, prou explícit perquè no hi val a badar.

Anna Maria Alcántara Buguñá

Com la veu

Com?

Volia escriure el que
ja no es llegeix.
Volia pronunciar el que
ja no s’escolta.

 

© Ana Maria Alcántara Baguñá

 

 

 

 

 

Distribueix a llibreries: Nordest

Punts de venda directa (amb moneda social): ecoxarxa el Poblet; ecoxarxa del Poblenou

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-84-16304-36-3
Primera edició: desembre de 2016
60 p - PVP: 7€