logo emboscall fons color
emboscall

e-mail:

emboscall@emboscall.com

 

El archivo del copista, de Alberto Tugues

El archivo del copista

El archivo del copista

Col. El taller de poesia, 207

© Alberto Tugues
Depósito legal: B 17478-2014
ISBN: 978-84-92563-73-9
Primera edición: Edicions de les Arts del Llibre, 1990
Segunda edición (primera en emboscall): julio de 2014

100 p. - 20,5 x 14,5 cm - PVP: 7 €

Véase muestra del libro en PDF

 

 

 

 

Llibres en pdf
Textos sobre l'editorial
e-llibres
bloc
facebook
autors
emboscall al YouTube
Reactivació d'emboscall